Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Weterani

W dniu 30.03.2012 roku weszła w życie Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa.

Podstawowym celem tej ustawy  oraz rozporządzeń wykonawczych do niej jest uhonorowanie i wsparcie osób biorących udział w różnego rodzaju działaniach poza granicami Polski, głównie militarnych, na podstawie skierowania tych osób w ramach misji pokojowych, stabilizacyjnych oraz misji podejmowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Pakt Północnoatlantycki i Unię Europejską.

Ustawa ta przyznaje weteranom i weteranom poszkodowanym szereg uprawnień związanych z ich uhonorowaniem, świadczeniami opieki zdrowotnej i pomocy psychologicznej, pomocą w finansowaniu nauki, uprawnieniami socjalnymi, uprawnieniami pracowniczymi oraz możliwością przyznania dodatku weterana dla weteranów pobierających emeryturę lub rentę inwalidzką.

W sprawach weteranów działań poza granicami państwa można się kontaktować osobiście lub telefonicznie z pracownikami Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie:

tel.261 452 242

lub z pracownikami Wojskowych Komend Uzupełnień

WKU w Koszalinie tel. 261 456 257 WKU w Kołobrzegu tel. 261 572 583 WKU w Szczecinie tel. 261 512 436
WKU w Świnoujściu tel. 261 243 315 WKU w Stargardzie tel. 261 766 518 WKU w Szczecinku tel. 261 474 711

 

W związku z wejściem w życie Ustawy o weteranach działań poza granicami państwa Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
uruchomił specjalną infolinię.

 Pod numerem: 261 873 243 dyżurują specjaliści udzielający porad osobom ubiegającym się o status weterana poszkodowanego.

Na terenie Koszalina zostały uruchomione psychologiczne punkty konsultacyjne, gdzie weterani i weterani poszkodowani
oraz ich rodziny mogą uzyskać pomoc psychologiczną.

8 pułk przeciwlotniczy

ul. 4-go Marca 2,   75-901 Koszalin

tel. 261 457 962

godz. przyjęć: pn – pt 7.30 – 15.30

Wojskowa Pracownia Psychologiczna

ul. Zwycięstwa 202,  75-901 Koszalin

tel. 261 457 241, 261 456 598

godz. przyjęć: pn – pt 7.30 – 15.00

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

ul. Wojska Polskiego 66,  75-908 Koszalin

tel. 261 457 241

Więcej informacji - TUTAJ

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie
Zwycięstwa 202
75-901 Koszalin
tel. 261456444
fax. 261457588
wkukoszalin@ron.mil.pl