Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
NABÓR KANDYDATÓW NA MUZYKÓW ORKIESTR WOJSKOWYCH
Opublikowana została Decyzja Nr 53/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2018 r.
w sprawie naboru w 2018 r. kandydatów do SPWLąd w 2018 r.
w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych

Osoby, które zdecydują ubiegać się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr
za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, w terminie do dnia 31 maja 2018 roku.

Wzór wniosku znajdą Państwo poniżej w "Informacjach szczegółowych dot. naboru".

Informacje szczegółowe dotyczące naboru Treść Decyzji Nr 53/MON.pdf
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie
Zwycięstwa 202
75-901 Koszalin
tel. 261456444
fax. 261457588
wkukoszalin@ron.mil.pl