czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kontakttel.


OSOBY DO KONTAKTU W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH SPRAW
Tematyczny zakres spraw Osoba funkcyjna Numer telefonu
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Koszalinie 261 456 248
Szef Wydziału - zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień 261 457 805
Szef Wydziału Rekrutacji 261 456 029
Ćwiczenia rotacyjne.
Nabór ochotników do szkolenia LEGII AKADEMICKIEJ.
Promocja Sił Zbrojnych i innych form służby wojskowej.
kpt. Jacek Wierczuk 261 456 533
Powoływanie do ochotniczego odbywania służby przygotowawczej. Elżbieta Ossowska 261 456 970
Powoływanie do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
Szkolnictwo wojskowe.
Przeszkolenie wojskowe absolwentów szkół wyższych.
Krystyna Drab 261 457 796

Nabór kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej.
Narodowe Siły Rezerwowe.
Powoływanie do pełnienia okresowej służby wojskowej.

Eugeniusz Kaczorowski
261 457 719

Ewidencja  żołnierzy rezerwy. 
Kierowanie żołnierzy rezerwy na wojskowe komisje lekarskie. 
Wydawanie duplikatów książeczek wojskowych.
Zgłaszanie zmian wynikających z obowiązku meldunkowego ogólnego.
Sprawy dotyczące weteranów działań poza granicami kraju.
Przydziały organizacyjno-mobilizacyjne.
Wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku do powszechnego obowiązku obrony oraz innych związanych z pełnieniem służby wojskowej dla osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony.
Wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku do powszechnego obowiązku obrony dla osób nie podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony.

Magdalena
Motyl-Konopacka
261 456 407
Nadawanie i uchylanie przydziałów mobilizacyjnych.
Pracownicze przydziały mobilizacyjne. 
Zgłaszanie zmian wynikających z obowiązku meldunkowego szczególnego. 
Sprawy dotyczące mianowania żołnierzy rezerwy.

Ewa Pajączkowska-Jeleń


Żaneta Suchta

261 457 762
Sprawy dotyczące ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy. kpt. Janusz Bożykowski 261 457 358
Sprawy dotyczące środków transportowych i maszyn dla potrzeb obrony narodowej.
Sprawy dotyczące świadczeń osobistych i rzeczowych.
Joanna Filipek 261 456 524
Obsługa administracyjno-prawna oraz sprawy kadrowe. 
Sprawy dotyczące weteranów działań poza granicami kraju. 
Rekonwersja.
Agnieszka Wesołowska 261 456 257
Nieetatowy Oficer Prasowy Wojskowego Komendanta Uzupełnień. mjr Piotr Malitowski 261 456 029

Reklamowanie żołnierzy rezerwy.

Beata Sikora
261 456 527
Portier - dyżurka  261 456 444
Kancelaria jawna  e-mail: wkukoszalin@ron.mil.pl

261 457 713

Fax:
261 457 588


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele
mogą załatwiać
sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych mogą bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej.
Elektroniczna skrzynka podawcza to środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji (np. wysyłania wniosków,
pism
lub innych dokumentów) podmiotowi publicznemu (urzędowi) przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznej.
Lista usług świadczonych przez WKU w Koszalinie drogą elektroniczną na platformie ePUAP:
Informowanie wojskowego komendanta uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą
Ochotnicze zgłoszenie na ćwiczenia wojskowe
Powiadomienie wojskowego komendanta uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej
Powołanie do służby przygotowawczej
Uznanie żołnierza czynnej służby wojskowej za samotnego
Wyrażenie zgody na wyjazd i pobyt za granicą
Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej

 

 

 

    
pdf