Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

TERYTORIALNA SŁUŻBA WOJSKOWA (TSW) daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego, pracy oraz nauki ze służbą wojskową. Pełniona jest w obszarze swojego miejsca zamieszkania na dwa sposoby:

 • rotacyjnie (w jednostce wojskowej co najmniej raz w miesiącu przez okres 2 dni w czasie wolnym od pracy),
 • dyspozycyjnie (poza jednostką wojskową, pozostając w gotowości do stawienia się do służby).

Główne zadania żołnierzy obrony terytorialnej:

 • prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu). Działania te będą miały na celu zniszczenie lub zatrzymanie sił potencjalnego przeciwnika;
 • ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
 • ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji;
 • współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego;
 • ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni;
 • szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej to:

 • możliwość wniesienia własnego, obywatelskiego wkładu w system bezpieczeństwa Polski;
 • praca w młodym i opartym na podobnych wartościach zespole;
 • służba w pobliżu miejsca zamieszkania;
 • udział w dynamicznych ćwiczeniach oraz możliwość wykorzystania najwyższej klasy sprzętu;
 • atrakcyjne formy finansowania aktywności lub stałej służby w ramach OT.
WIĘCEJ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ
ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

 

ZAKRES WIEDZY KANDYDATA
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie
Zwycięstwa 202
75-901 Koszalin
tel. 261456444
fax. 261457588
wkukoszalin@ron.mil.pl