Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie - MIANOWANIE KOMBATANTÓW NA WYŻSZY STOPIEŃ WOJSKOWY

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
21.11.2018
MIANOWANIE KOMBATANTÓW NA WYŻSZY STOPIEŃ WOJSKOWY
W dniu 21 listopada 2018 roku Szef Wydziału – Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień mjr Tomasz WNUK wręczył w zastępstwie Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koszalinie akty minowania na wyższe stopnie wojskowe dwóm kombatantom. Na stopień porucznika mianowany został ppor. niepodlegający obowiązkowi służby wojskowej Jerzy LEONOWICZ oraz na stopień chorążego mianowany został mł. chor. niepodlegający obowiązkowi służby wojskowej Henryk SKIBICKI Prezes Związku Inwalidów Wojennych RP. Wręczenie aktów mianowania odbyło się w siedzibie Związku Inwalidów Wojennych RP w Koszalinie w ramach X Okręgowego Zjazdu Delegatów ZIW RP.
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie
Zwycięstwa 202
75-901 Koszalin
tel. 261456444
fax. 261457588
wkukoszalin@ron.mil.pl