Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
18 października 2018
nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym wojsk specjalnychUkazała się decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 144/MON z dnia 12 października 2018 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym wojsk specjalnych w 2019 r. (treść decyzji - Dz.Urz. MON z 2018 r. Nr 170)

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie
Zwycięstwa 202
75-901 Koszalin
tel. 261456444
fax. 261457588
wkukoszalin@ron.mil.pl