Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
17 października 2018
Nabór na szkolenie wojskowe dla kandydatów na oficerów oraz na podoficerówUkazały się decyzje Ministra Obrony Narodowej:

  1. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 roku - (Dz.Urz. MON z 2018, poz. 109);
  2. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych do szkoły podoficerskiej 2019 roku - (Dz.Urz. MON z 2018, poz. 161);
  3. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych do szkoły podoficerskiej 2019 roku na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej - (Dz.Urz. MON z 2018, poz. 164);
  4. zmieniająca decyzję w sprawie naboru naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r. (Dz.Urz. MON z 2018 r., poz. 201)
generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie
Zwycięstwa 202
75-901 Koszalin
tel. 261456444
fax. 261457588
wkukoszalin@ron.mil.pl