Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
06 sierpnia 2018
SZKOLENIA MEDYKÓW w WOT
WOT otwiera programy zarządzania talentami i zarządzania kompetencjami. Istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji przez cywilny personel medyczny pełniący terytorialną służbę wojskową. Programem objęci będą żołnierze OT po zakończeniu 12. miesiąca służby. Przystąpienie do programu wiązać się będzie z podjęciem zobowiązania do obowiązkowego czasu pozostania w służbie wojskowej.


generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie
Zwycięstwa 202
75-901 Koszalin
tel. 261456444
fax. 261457588
wkukoszalin@ron.mil.pl