Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie - Nabór do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
31 lipca 2018
Nabór do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych
Rozpoczął się nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.


Ukazała się decyzja Ministra Obrony Narodowej o rozpoczęciu naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Więcej informacji znajduje się w Decyzji Nr 95/MON z dnia 25 lipca 2018 r. (Dz.Urz. MON z 2018, poz. 104)

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie
Zwycięstwa 202
75-901 Koszalin
tel. 261456444
fax. 261457588
wkukoszalin@ron.mil.pl